Wellcom to Thai Succulents - ยินดีต้อนรับสู่เวบไทยซัคคิวเล้นท์นะครับ

Thai - Succulents
ผมทำ Blogger ขึ้นมาเพื่อต้องการติดชื่อให้กับต้นไม้ที่ผมเลี้ยงหรือได้พบมา ซึ้งผมเองเริ่มต้นจากการชอบไปซื้อต้นไม้มาเลี้ยงดูเล่น และหลายๆครั้ง ตัวผู้ขายเองยังไม่รู้ชื่อของต้นไม้ที่ขายเลย ผมจึงลองพยายามหาชื่อต้นไม้เองใน Internet และพบว่าเป็นเรื่องยากลำบากเหมือนกัน เพราะมีหลายสกุลและยังสามารถจะจำแหนกตามลักษณะย่อยอีก ซึ้งให้จำเองทั้งหมดคงไม่ไหว ก็เลยคิดว่างั้นผมก็ติดชื่อให้ต้นไม้ใน Blogger เลยดีกว่า เพื่อให้คนอื่นที่สนใจเหมือนกันได้ใช้ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นของกระบองเพชรและไม้อวบน้ำต่างๆ ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วยนะครับ ผมจะพยายามหาข้อมูลมาแก้ไขให้ถูกต้องที่สุดครับ
By : Lee
thaisucculents@hotmail.com
thaisucculents@gmail.com

Euphorbia

(Euphorbia) ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae เป็นพืชอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกผู้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็น (Cactus) ลักษณะทางกายภาพหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกับไม้ในวงศ์แคคตัส เช่นลักษณะใบ ลำต้นที่อวบน้ำ หรือ หนาม ไม้สกุลนี้ได้ถูกขนานนามว่า master of mimicry หรือเจ้าไม้จอมเลียนแบบ ด้วยรูปลักษณ์หลากหลายมากมายและก็ไปคล้ายคลึงกับพืชสกุลอื่นมากมาย หลายสกุล จนทำให้ผู้คนสับสนดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม้สกุลนี้ไม่ได้เป็นญาติใกล้ชิดกับพวกแคคตัสหรือพวก Pachypodium แต่อย่างใด แต่กลับเป็นญาติกับพวกมะยมและต้นยาง ซึ่งลักษณะที่จำแนกพืชสกุลนี้เด่นชัดที่สุดก็คือดอก เพราะลักษณะดอกต่างกันกับดอกของพวกแคคตัสหรือไม้สกุลอื่นๆ
(ข้อมูลจาก www.mycacti.com/euphobia01.htm)


Popular Posts